אלפנאר – לקידום תעסוקת ערבים בישראל

אלפנאר הינו ארגון חל"צ (חברה לתועלת הציבור) שפועל לצמצום פערים תעסוקתיים בחברה הערבית. חזון הארגון הוא להעצים את החברה הערבית מבחינה כלכלית וחברתית, באמצעות צמצום פערים תעסוקתיים ושילוב מיטיבי בשוק העבודה. יעדי התוכנית המרכזיים הינם העלאת שיעור התעסוקה ומשך זמן העסקה בקרב אוכלוסיית היעד בדגש על  תעסוקת נשים והעצמת האוכלוסייה הוותיקה בתחום התעסוקה (60+).

 

ארגון אלפנאר רכש את אמונם של כלל השותפים בתוך הקהילה ומחוצה לה, אשר רואים בארגון כתובת עיקרית וגורם מחבר בכל הנושאים הנוגעים בתחום התעסוקה של האוכלוסייה הערבית. את אלפנאר מוביל צוות מקצועי, אשר מכיר את ההזדמנויות, הצרכים והאתגרים של האוכלוסייה הערבית על כל גווניה. מנהלי ועובדי אלפנאר מגיעים ממגוון רחב של קהילות, עדות, דתות וישובים, מתוך אימוץ הערך של גיוון בתעסוקה.

 

הצוות המקצועי של אלפנאר מתמחה בליווי אישי וקבוצתי, הכולל היכרות מעמיקה, הבנת הצרכים ובניית תכנית עבודה פרטנית מוכוונת השמה, תוך מתן כלים אימוניים יישומיים להשתלבות מהירה בתעסוקה. לצד התמיכה במועמדים ובמועמדות, ארגון אלפנאר מונה צוות מיומן ומקצועי האמון על קשרי מעסיקים אשר נועד לפתוח דלתות חדשות בקרב הקהילה העסקית ולפרוץ חסמים אצל המעסיקים.

 

אלפנאר אחראית לפיתוח וניהול מגוון רחב של הכשרות מקצועיות עבור המועמדים והמועמדות מהחברה הערבית, על-מנת להבטיח השתלבות מיטבית בשוק העבודה. הארגון מאתר הכשרות מקצועיות על-פי צרכי המשתתפים ודרישות שוק התעסוקה ומגייס משתתפים ומשתתפות בהכשרות מקצועיות על-פי צרכי המעסיקים. אלפנאר מקיים באופן שוטף ירידים להכשרות מקצועיות שמטרתם חשיפה ושיווק לקהילה.

לעמוד הפייסבוק

 

HHH