אלפנאר – לקידום תעסוקת ערבים בישראל

מובילים לפיתוח והעצמת כוח העבודה בחברה הערבית. פורצים חסמים ומיצרים עם הקהילה העסקית הזדמנויות עבודה חדשות.

הקשיים במציאת עבודה במציאות של ימינו מוכרים היטב לרבים, כל שכן לאנשים מהחברה הערבית המתקשים להשתלב בשוק העבודה בשל חסמים רבים. הסיבות נעוצות בקשיי שפה, תרבות, חוסר ברשת חברתית למציאת עבודה, יכולות כתיבת קו"ח, יכולת עמידה בראיונות עבודה, ועוד.

חברת אלפנאר לקידום התעסוקה בחברה הערבית )חל"ץ( הוקמה בתחילת שנת 2013 כמענה לצורך בגוף מקצועי אחד שיפעיל וינהל מגוון של תכניות לשילוב ערבים בתעסוקה בעסקים בישראל. הקמת החברה הינה תוצאה של יוזמה ממשלתית בהובלת משרד הכלכלה, משרד ראש הממשלה וג'וינט ישראל, בשותפות עם קרן יד הנדיב. אלפנאר הינה מיזם חברתי שקם מתוך ולמען החברה הערבית, במטרה להעצים ולפתח את כח העבודה, לשלבו בתעשייה בישראל, ולאפשר לו קריירה ופרנסה מכובדת ובטוחה. עם הקמתה פעלה אלפנאר להמשך קידום ופיתוח מרכזי ריאן להכוון תעסוקתי שכבר פעלו בשטח, לצד הקמה של מרכזי ריאן חדשים להגדלת המענה בפיזור גיאוגרפי רחב יותר, לטובת טיפול באוכלוסיות יעד נוספות. כל זאת במקביל קידום המטרה של יצירת גוף אחד המשלב כוחות מקצועיים, מרכז ידע וניסיון, מפתח כלים ונהלי עבודה מותאמים ליעדים והאתגרים שבעבודת המרכזים.

בנוסף לכך, בשל קשיי השתלבות אלו וסיבות נוספות, נוצר אצל החברה הערבית חוסר אמון במערכת העסקית בישראל שמקשה אף הוא בהשתלבות בעבודה ובקידום.

הפתרון היה חייב לבא מתוך החברה הערבית. גוף שמצד אחד ייצר אמון ונכונות מצד החברה הערבית ומצד שני, ישמש כגשר למעסיקים בישראל תוך פתיחם דלתות והתאמת מקומות עבודה לצרכי החברה הערבית.

אלפנאר הינה מיזם חברתי שקם ב 2013- מתוך ולמען החברה הערבית, כגוף המפעיל מגוון תכניות לשילוב ערבים בתעסוקה בשוק הישראלי. אלפנאר הוקמה ביוזמת ובשיתוף פעולה של גורמים רבים ממשרד הכלכלה, משרד ראש הממשלה, ג'וינט ישראל וקרן יד הנדיב. מאז הקמתה, פעלנו במסגרת אלפנאר ליצירת מגוון של כלים ותהליכים שיתמכו בפעולת תכניות ריאן ואימתיאז, לצד התאמה ושכלול של כלים ותהליכים שפותחו והופעלו במסגרת תכניות תעסוקה נוספות כמעברים, רשות מקדמת תעסוקה.

אנשי מקצוע באלפנאר מגיעים מהחברה הערבית ועל כן מכירים את הרגישויות, הצרכים, והחסמים וכיצד להתנהל מול מועמדים מחברה הערבית.

החברה מתמקדת בליווי אישי למועמדים הכולל הבנה מעמיקה של המשתתפים, צרכיהם, רצונותיהם, ויכולותיהם ובניית תכנית עבודה פרטנית מוכוונת השמה. קבוצה נוספת באלפנאר עוסקת ביצירת שיתופי פעולה עם מעסיקים פוטנציאליים למציאת וייצירת מקומות עבודה למשתתפי התוכנית. בנוסף, עוזר הצוות למעסיקים בתהליכי שינוי והתאמה להעסקה מוצלחת וארוכת טווח של עובדים מהחברה הערבית.

אלפנאר הינו הגוף המוביל בישראל בנושא תעסוקת ערבים ובעל הבנה עמוקה של הצרכים, החסמים, הדרישות, והפתרונות. החברה מנהלת 21 מרכזי הכוונה, הכשרה, והשמה הנקראים "ריאן".

מאז הקמתה פועלת אלפנאר לקידות מטרותיה. עם הזמן מיצבה עצמה החברה כגוף המוביל בתחום עם הישגים מרשימים ויכולת ביצוע משמעותי בחברה הערבית.

באמצע 2015 חגגה החברה את ההשמה ה-10,000.

מעל 2500 משתתפים יצאו להכשרות מקצועיות במגוון תחומים: מנהלי רשתות נתונים, בודקי QA, טבחות, קונדיטאות, נהגי תחבורה ציבורית, מפעילי CNC, רתכים, אחיות, ועוד.

נמצא כי המועמד הערבי מתמיד בעבודתו מעל הממוצע. 77 אחוז מתמידים מעל שנה, לעומת 66 אחוז בכלל האוכלוסיה.

אלפנאר מנהלת מערכות קשרים עם מעל 700 מעסיקים דבר המאפשר למשתתפים גיוון רב בתפקידים המוצעים.

החיבורים בין המשרות לעובדים נעשה בתהליך מאוד מדוייק ולכן לרוב קוצרים הצלחה ומזרזים את תהליך הגיוס.

הסיוע האישי מסייע למועמדים להגיע מוכנים יותר לראיונות, כולל שיפור העברית והבנת תהליך ההשמה.

גם בקרב נשים אלפנאר נותן מענה וכיום יותר ויותר נשים משתלבות במשרות שוונות ומסייעות בכלכלת הבית.

חוזקה נוספת ומשמעותית של אלפנאר הינו העובדה כי הוא מכוון מתמודדים לתחומים שאותם כדאי להם ללמוד. בשכלול של הנטייה הטבעית של האדם לתחומים בהם הוא מתעניין ועם הדרישות במשק, מקבל המועמד המלצות למשרות שבסיום לימודיו יוכל למצוא ביותר קלות.

חזון אלפנאר

הובלה, פיתוח והעצמת כוח העבודה בחברה הערבית, זאת על ידי מתן כלים ומשאבים חיוניים לעבודה, במטרה
להנגיש קריירות המאפשרות פרנסה מכובדת ובטוחה. אלפנאר תפרוץ חסמים ותיצור עם הקהילה העסקית
הזדמנויות עבודה חדשות וברות קיימא.
מעבר לעמידה ביעדי הממשלה, שמה לה אלפנאר למטרה יצירת שינוי תשתיתי ובר קיימא בחברה הישראלית –
הערבית והיהודית – מתוך מטרה להביא לשילוב הולם של עובדים מהחברה הערבית אצל כלל המעסיקים במשק
בישראל. תפיסת התפקיד של אלפנאר – כגורם המייצר שינוי – ניכרת בכל פעילויות החברה ובאה לידי ביטוי
בתוצאותיה.
החזון פותח על ידי אלפנאר בשיתוף נציגים מכלל התכניות ואומץ כחזון משותף על ידי כלל עובדי אלפנאר וריאן.
מטרה ויעדים
כנזכר, מטרת העל של תכניות ריאן הינה להעצים ולפתח את כח העבודה בחברה הערבית, לשלבו בתעשייה בישראל, ולאפשר
לו קריירה ופרנסה מכובדת ובטוחה.
משרדי הממשלה הציבו לכל אחת מהתכניות יעדים מוגדרים בתחומים הבאים:

  • הגדלת שיעור השתתפות כח העבודה מהחברה הערבית בשוק בישראל
  • הגדלת מספר המשתתפים בהם יטפלו התכניות
  • התמדת העובדים שהושמו במקום העבודה

 

לעמוד הפייסבוק

 

שותפים לעשייה