ליווי עיסקי-מקצועי לאורך זמן

המעסיקים הם אחד הקהלים החשובים ביותר לאלפנאר. ברור הוא כי בנוסף למניע הערכי, שהוא חשוב ביותר, המניע העיקרי בשילוב עובדים מהחברה הערבית בעסקים הוא המניע העיסקי. חברות ומעסיקים צריכים לראות החזר על ההשקעה בנושא גיוון בכלל והעסקת עובדים ערבים בפרט. לכן, מתמקדת אלפנאר במתן שרותים מקצועיים-עיסקיים בדומה לכל חברות ההשמה בשוק. אך בנוסף לזאת, לאלפנאר הבנה עמוקה של ההשפעה העיסקית הנובעת משילוב עובדים מהחברה הערבית, וסט כלים לעזור למעסיקים לשלב ערבים ולקצור את אותם פירות עיסקיים.
אלפנאר בונה מערכות יחסים ארוכות טווח עם מעסיקים מתוך כוונה להבין היטב את העסק, הצרכים, ומגוון התפקידים המוצעים. מערכת קשרים זו מאפשר שיתןף פעולה לאורך תהליך ההשתלבות והקידות של העובד מהחברה הערבית. אלפנאר שומרת על קשר עם העובק ועם המעסיק לאורך שלוש שנים בכדי להבטיח קליטה, התמדה בעבודה, וקידום.

שרותי אלפנאר למעסיק כוללים:

 • מנהל תיק לקוח אישי
 • איתור וגיוס פרטני או גיוס קבוצתי יעיל באמצעות הכרה מיטבית של האוכלוסייה הערבית
 • סיוע בהבניית תהליכי מיון וגיוס מותאמי תרבות
 • הכשרות מקצועיות מותאמות לצרכי המעסיק
 • הנגשת כלי הסיוע ותקציבים של משרדי הממשלה
 • כלים להנחלת גיוון תעסוקתי אצל המעסיק

שירותים אלו מאפשרים ייעול תהליכי גיוס, חיסכון בזמן, ואיתור עובדים בעלי כישורים גבוהים.

 

ייעוץ לגיוס והשמה מיטביים

תהליך ההשמה: התאמה מיטבית בין צרכי המעסיק ורצונות ויכולת המועמד מייצרת עובד מרוצה המתמיד בתפקידו

אחד המדדים להשמה מוצלחת הוא התמדה בעבודה. הפסקת עבודה יכולה להיות ביוזמת המעסיק או המשתתף. באלפנאר אנו מודדים התמדה בעבודה לאחר 3 חודשי עבודה, 6 חודשי עבודה, ושנה. קרוב ל-80% ממשתתפי אלפנאר מתמידים בעבודתם מעל שנה. נתון זה גבוהה משמעותית לעומת כ-66% התמדה לאחר שנת עבודה בכלל האוכלוסייה.

הסיבה העיקרית להצלחה היא המאמץ הרב המושקע בהבנת הצרכים של המעסיק מחד ויכולות ורצונות המשתתף מאידך. התאמה מיטבית בין שתיהם תאפשר למשתתף הזדמנות ליצור לעצמו קריירה ומקצוע לחיים במקום ובתנאים המתאימים לו ככל האפשר ולמעסיק, תיתן עובד מרוצה המתמיד בתפקידו הרואה במקום העבודה את ביתו השני.  

תהליך ההשמה מתחיל בפגישות עומק עם המעסיק במטרה להבין את היטב את הדרישות והדיוקים בהגדרות התפקיד. כדי לאפשר שיח ישיר בין המעסיק למשתתפים אלפנאר מארגנת ימי חשיפה בהם מציג המעסיק את החברה והתפקידים ועונה לשאלות. המשתתפים המגיעים ליום זה נבחרים בקפידה על ידי אלפנאר לפי הגדרות המעסיק. לפי דרשית והגדרות המעסיק, אלפנאר יכולה לבצע גם את ראיונות האישיים לתפקיד או לארגן ימי ראיונות מרוכזים למעסיקים. במקרים רבים נעזרים המעסיקים באלפנאר גם בשלב החתימה על חוזה העבודה, מקום בו עובדי אלפנאר לוקחים חלק פעיל בהסבר החוזה והדרישות ומועמדים. ניתן לסכם התהליך בשלבים הבאים:

 • פגישות בין המעסיק לאלפנאר ליצירת שפה משותפת והבנה מעמיקה של המשרה והדרשיות
 • ביקור רכזי פרט באתר המעסיק כדי ללמוד על החברה והתפקידים
 • ימי חשיפה של המעסיק במרכזי ריאן עבור המשתתפים
 • הכנת המשתתפים לראיונות ולתהליך ע"י רכזי הפרט של אלפנאר
 • ימי ראיונות

לאורך כל התהליך מתקיים ערוץ תקשורת פתוח בין המעסיק לאלפנאר במטרה לפתור בעיות בזמן אמת ולוודא הצלחה מירבית בתהליך. תהליך הליווי נמשך גם לאחר הגיוס ומתמקד בהתמדה ופתרון בעיות

 

ניהול משרות

ניהול פרויקטי גיוס תוך קיצור תהליכים ואיתור מועמדים מותאמים

אלפנאר מנהלת קשר שוטף ורציף מול כלל המעסיקים בארץ. לכל מעסיק עימו עובדת החברה ממונה מנהל לקוח שתפקידו להוביל, לעקוב ולנהל את הממשק השוטף מול אותו מעסיק.

משרות פנויות אצל מעסיקים מטופלות באופן שוטף. עם זאת, מידי פעם נוצר הצורך לגיוס רב משתתפים או גיוסים מיוחדים. לצורך כך ממנה אלפנאר מנהל פרויקט, שיכול להיות מנהל הלקוח או רכז אחר, שיעבוד מול המעסיק באופן ישיר ויומי כדי לבנות פרויקט גיוס ולהוציאו לפועל. הפרויקט נבנה לפי הצרכים הספציפיים של המעסיק וכולל בין היתר את השלבים הבאים:

 • סקירת צרכי המעסיק והמשרות הנדרשות
 • הכנה אצל המעסיק – הדרכה בנושא קליטת עובדים מהחברה הערבית וכל נושא אחר הנדרש.
 • איתור ומיון משתתפים במאגר או מחוצה לו
 • ימי חשיפה למשתתפים – הזדמנות למעסיק להגיע למרכז ולספר על החברה וההזדמנויות בה.
 • הכנה לימי ראיונות – הכשרה למעסיק (במידת הצורך) בנושא כיצד לראיין בחברה הערבית
 • ימי ראיונות.
 • ראיונות ע"י המעסיק. לפי דרישה אלפנאר תשמח להקצות מראיינים שיתודרכו ע"י המעסיק.
 • עזרה בהחתמה על חוזים/הסברים לעובדים החדשים.
 • מעקב לאחר השמה

לאורך הפרויקט יעדכן מנהל הפרויקט את המעסיק לגבי ההתקדמות, הצרכים, והצעדים הבאים. 

 

פיתוח עובדים והכשרה מקצועית

הכשרת עובדים למקצועות נדרשים עם אופק תעסוקתי

חלק מרכזי בעבודת אלפנאר הינו פיתוח ועיבוי הקשר ישיר עם שוק התעסוקה המקומי והארצי. באמצעות הקשר הישיר והבלתי אמצעי עם מאות מעסיקים, בוחנת אלפנאר בכל רגע נתון את צרכי כח האדם של המעסיקים ומאתרת פערים וחוסרים בעובדים מקצועיים. על בסיס זה, מגבשת החברה אסטרטגיית הכשרות מקצועיות ותוכנית פעולה לאיתור, הכשרה והשמה של כח אדם מוכשר במקומות הנדרשים.

מצד המשתתפים, ההכשרות המקצועיות המוצעות על ידי אלפנאר הן המפתח להתפתחות וקידום בעבודה. כחלק מתהליך ההכוון ובניית תוכנית עבודה לכל המשתתפים, נבחנות יכולותיהם, כישוריהם ונטיותיהם התעסוקתיות בכדי להתאים להם מסלול שיאפשר קבלה לעבודה בטווח קצר והתפתחות מקצועית ותעסוקתית בטווח הארוך.

השילוב של הבנת המשתתפים ויכולותיהם יחד עם הבנת שוק התעסוקה וצרכיו, מאפשרים לאלפנאר לשלב משתתפים בהכשרה מוכוונת תעסוקה. כלומר, הכשרה שבסיומה, לרוב רובם של המשתתפים תימצא תעסוקה בתחום. בכך, פותרת אלפנאר בו זמנית את בעיית התעסוקה של המשתתף ובעיית מציאת אנשי מקצוע אצל המעסיק.

ההכשרות המקצועיות ממומנות  על ידי מרכזי ריאן ומוצעות למשתתפים ללא עלות.

שותפים לעשייה