מתוך ולמען הקהילה

בסיס התמיכה וההעצמה. מעורבות הקהילה היא המפתח להשתלבות בשוק העבודה.