מקום אחד, כל התשובות.

שרות הוליסטי ומקיף. מצד המועמדים, איתור הכנה והכשרה, ומצד מעסיק, בניית תהליכי גיוס מותאמים, ליווי צמוד, והדרכות.

שרותי אלפנאר למעסיקים

ליווי עיסקי-מקצועי לאורך זמן

המעסיקים הם אחד הקהלים החשובים ביותר לאלפנאר. ברור הוא כי בנוסף למניע הערכי, שהוא חשוב ביותר, המניע העיקרי בשילוב עובדים מהחברה הערבית בעסקים הוא המניע העיסקי. חברות ומעסיקים צריכים לראות החזר על ההשקעה בנושא גיוון בכלל והעסקת עובדים ערבים בפרט. לכן, מתמקדת אלפנאר במתן שרותים מקצועיים-עיסקיים בדומה לכל חברות ההשמה בשוק. אך בנוסף לזאת, לאלפנאר הבנה עמוקה של ההשפעה העיסקית הנובעת משילוב עובדים מהחברה הערבית, וסט כלים לעזור למעסיקים לשלב ערבים ולקצור את אותם פירות עיסקיים.
אלפנאר בונה מערכות יחסים ארוכות טווח עם מעסיקים מתוך כוונה להבין היטב את העסק, הצרכים, ומגוון התפקידים המוצעים. מערכת קשרים זו מאפשר שיתןף פעולה לאורך תהליך ההשתלבות והקידות של העובד מהחברה הערבית. אלפנאר שומרת על קשר עם העובק ועם המעסיק לאורך שלוש שנים בכדי להבטיח קליטה, התמדה בעבודה, וקידום.

שרותי אלפנאר למעסיק כוללים:

  • מנהל תיק לקוח אישי
  • איתור וגיוס פרטני או גיוס קבוצתי יעיל באמצעות הכרה מיטבית של האוכלוסייה הערבית
  • סיוע בהבניית תהליכי מיון וגיוס מותאמי תרבות
  • הכשרות מקצועיות מותאמות לצרכי המעסיק
  • הנגשת כלי הסיוע ותקציבים של משרדי הממשלה
  • כלים להנחלת גיוון תעסוקתי אצל המעסיק

שירותים אלו מאפשרים ייעול תהליכי גיוס, חיסכון בזמן, ואיתור עובדים בעלי כישורים גבוהים.