מתוך ולמען הקהילה

בסיס התמיכה וההעצמה. מעורבות הקהילה היא המפתח להשתלבות בשוק העבודה.

בקהילה

בקהילה – מקור הכח לשינוי חברתי תשתית ובר קיימא בנושא תעסוקה.

לקהילה תפקיד מפתח בהנעת תהליכי שינוי בנושא תעסוקה לגברים ובמיוחד לנשים. בנוסף לרצון האישי של המשתתפים/ות להצטרף למעגל העבודה, הם נדרשים לכבד את דרישות התרבות החברתית אליה הם משתייכים וכן צפיות הקהילה. לעיתים, איזון בין כל גורמים הללו אינו פשוט ויכול לעקב תהליכים.

במטרה לממש את הפוטנציאל הכלכלי  והחברתי בקרב בני החברה הערבית, אלפנאר ומרכזי ריאן רואה את החברה על כל מוסדותיה כשותפים במשימת הסיוע בהשתלבות המשתתפים במעגל העבודה. אלפנאר פועלת לחיזוק ופיתוח מנהיגות תעסוקתית בקהילות הישובים בהן היא פעילה. כמו כן, מתמקדים המרכזים בהעצמת הקהילה בנושא התעסוקה על ידי הפקת פורומים מקומיים בנושא תעסוקה, עידוד התושבים להתעניין באפשרויות תעסוקה והכשרות מקצועיות, ועוד.

המטרה המרכזית של פעילות זו היא רתום את הקהילה לקחת אחראית לקידום הנושא ומציאת פתרונות תעסוקתיים המתאימים לאוכלוסייה בסביבתם ובכך להוריד חסמים קהילתיים/חברתיים ולעודד יותר ויותר משתתפים להצטרף למעגל העבודה.