מכאן אפשר רק לצמוח

מרכזי ריאן – מתוך החברה הערבית ולמען החברה הערבית.
מגוון שירותים למשתתפים בליווי אישי ומקיף.

מרכזי ריאן

תשתית מרכזי ריאן

מרכזי ריאן הפרושים ברחבי הארץ מירכא שבצפון ועד לערערה בנגב שבדרום, מהווים את התשתית הפיזית לפעילות אלפנאר. החברה מנהלת 21 מרכזים המפעילים גם שלוחות בישובים ובסך הכל מקיימת נוכחות בכ-65 ישובים ערבים ברחבי המדינה.

חלק ניכר מפעילות אלפנאר מתבצע במרכזים. צוותי אלפנאר יושבים במרכזים אלו, מקבלים קהל ומפתחים פרויקטים בתחום התעסוקה. כמו כן, כל מרכז קיימת לפחות כיתת לימוד אחד הכוללת עמדות מחשבים ללימודים והכשרות הניתנים במסגרת מרכזי ריאן.

תכניות אלפנאר – תכניות ההכוון לתעסוקה, תכניות אמתיאז להכוון להשכלה גבוהה, תכניות רמפה לבעלי מוגבלויות, ועוד – מופעלות כולם על בסיס תשתית מרכזי ריאן ושלוחותיהם.