מכאן אפשר רק לצמוח

מרכזי ריאן – מתוך החברה הערבית ולמען החברה הערבית.
מגוון שירותים למשתתפים בליווי אישי ומקיף.

תכנית אמתיאז

הכוון להשכלה גבוהה מכוונת תעסוקה

מנהלת התוכנית: ארוא רינאוי קאסם

התוכנית

תכנית אימתיאז באה להשלים את סל השירותים שמעניק מרכז ריאן וממשיכה את הרצף של בניית קריירה ופיתוח אופק תעסוקתי למשתתפים. התכנית מיועדת לאוכלוסייה בין גילאים 18- 26 המעוניינת להשתלב באקדמיה ומסייעת לכוונם ללמוד מקצועות הדרושים במשק על מנת לבנות מסלול קריירה ולפתוח אופק תעסוקתי.

התכנית מציעה מגוון כלים ושירותים שמסייעים למשתתפים להעלות את סיכוייהם להתקבל ולהשתלב בלימודים גבוהים כגון קורסי הכנה לבחינת הפסיכומטרי, קורס הכנה למבחני יע"ל ואמי"ר, קורס הכנה לאקדמיה, אבחון פסיכולוגי תעסוקתי, ליווי פרטני וקבוצתי, קורס כתיבה וקריאה אקדמית, השלמת בגרויות, הסבה מקצועית למקצוע דרוש, הפנייה למלגות, סיוע ברישום, חיזוק בשפות העברית והאנגלית וכד'.

התוכנית פותחה בעקבות מחקרים מצביעים על קשר סיבתי בין רמת השכלה ורמת השכר. קשר זה מצביע כי השכלה אקדמאית מאפשרת שיפור בשכר וכן מוביליות חברתית של אוכלוסיות מוחלשות, ולחיזוק כלל החברה הישראלית.

סביב הצורך לקדם שילוב אקדמאים  מהחברה הערבית בשוק העבודה, יזמה ג'וינט ישראל בתחילת שנת 2013 תכנית ניסיונית "אימתיאז" (מצוינות). התכנית מעודדת ומכוונת מועמדים לנתיב ההשכלה הגבוהה תוך מטרה לשלבם בעבודות הולמות. התוכנית הוטמעה במספר מרכזי ריאן בניהול אלפנאר ומשרתת את האוכלוסיות הרלוונטיות.

ייחודיות התכנית היא ביכולת שלה להתמחות ולשלב בין שלושה גופי ידע: עולם האקדמיה וההשכלה הגבוהה, שוק העבודה והחברה ערבית ודרישות שוק העבודה במטרה לשלב משתתפים במשרות מתאימות.

קהל היעד של התכנית

 • בני 18-35 המעוניינים להשתלב באקדמיה
 • הורים לצעירים לקראת לימודים
 • מוסדות ואנשי אקדמיה
 • משפיעים על דעת הקהל בחברה הערבית
 • סטודנטים הלומדים באקדמיה ומתלבטים לשינוי בתחום הלימוד (בסכנת נשירה)

יעדי התוכנית

 • התכנית שמה לעצמה יעדים רבים שיביאו לעלייה באחוז הסטודנטים הערבים, וכן לעלייה באחוז המועסקים מהחברה הערבית במקצועות נדרשים.
 • הגדלת היקף האקדמאים הערבים העובדים בתחום הולם השכלתם
 • הגדלת שיעור ומספר הסטודנטים הערבים במוסדות אקדמאיים
 • הכוונת משתתפי התוכנית לתחומי לימוד רלוונטיים לשוק התעסוקה
 • צמצום מספר הסטודנטים הלומדים במקצועות ללא אופק תעסוקתי
 • יצירת פלטפורמה להסבה מקצועית למקצועות נדרשים במשק עבור אקדמאים בלתי מועסקים.
 • הגדלת מספר הסטודנטים הערבים הלומדים במכינות הקדם אקדמיות ובמוסדות להשכלה גבוהה
 • הנגשת כלי לימוד, פסיכומטרי והכנה למוסדות השכלה גבוהה למשתתפי התוכנית תוך בניית שותפויות עם המוסדות האקדמאיים
 • צמצום תופעת הנשירה, החלפת חוגי הלימוד במהלך הלימודים וסיום לימודים מאוחר בקרב משתתפי התוכנית (לא כלול במודל ההתערבות אימתיאז. ניתן לחבור לשת"פ עם הגופים הפעילים בשלב זה)
 • יצירת עמדה חיובית כלפי לימודי השכלה גבוהה כאמצעי להשתלבות איכותית בשוק העבודה בקהילות מהן באים משתתפי התוכנית
 • סיוע ליצירת מערכת תמיכה משפחתית, קהילתית וכלכלית לפונים ללימודי השכלה גבוהה