הכשרות מקצועיות – היתרון היחסי שלך

ההדרכות וההכשרות המקצועיות מעניקות הכלים להשתלבות בעולם העבודה ומקצוע מוכר לקידום והצלחה.

לימודים פרטניים

ללמוד, להתפתח, להתקדם ולהצליח.

בעוד שההכשרות המקצועיות מופעלות בקבוצות ובכיתות, מרכזי ריאן מעניקים אפשרות לצאת ללימודים באופן אישי ופרטני.
משתתפים שיימצאו מתאימים ללמוד מקצוע מסויים ולא מתקיימת הכשרה קבוצתית בתחום, יוכלו לעשות זאת באופן עצמאי. לצורך כך, יקבלו "שובר לימודים" (וואוצ'ר) המכסה את עלות ההכשרה באופן חלקי או מלא וכן בונוס השמה עם תחילת העבודה. ההפניה לקורס פרטני מותנית במספר גורמים. בין היתר, בדיקה כי בסיום הקורס תהיה קיימת תעסוקה במקצוע הנלמד.

שובר לימודים נותן את האפשרות ללמוד קורסים במגוון רחב של תחומים אשר משך הלימודים בהם לא יעלה על שנה והם מכווני תעסוקה. הלימודים אפשריים בכל מוסד לימודי אשר מפוקח ומאושר על ידי משרד הכלכלה, המועצה להשכלה גבוהה, משרד החינוך האגף לחינוך מבוגרים ומשרדי ממשלה אחרים.

שובר הלימודים מהווה כלי אישי עבור משתתפים המעוניינים לרכוש מקצוע המתאים להם ומאפשר את הגמישות בבחירת המקצוע, המכללה המכשירה, ומשך הלימודים.

הליווי המקצועי הניתן למקבלי השוברים זהה לילווי שמקבלים תלמידי ההכשרה המקצועית. רכזי ריאן עוקבים אחרי התפתחות הקורס וכן אחרי השתתפותו הצלחתו של המשתתף בלימודים.

כמו כן, עוזרים רכזי ריאן לבוגרי תוכנית השוברים במציאת עבודה בסיום הכשרתם.