מקום אחד, כל התשובות.

שרות הוליסטי ומקיף. מצד המועמדים, איתור הכנה והכשרה, ומצד מעסיק, בניית תהליכי גיוס מותאמים, ליווי צמוד, והדרכות.

הכשרת מועמדים

הכשרת עובדים למקצועות נדרשים עם אופק תעסוקתי

חלק מרכזי בעבודת אלפנאר הינו פיתוח ועיבוי הקשר ישיר עם שוק התעסוקה המקומי והארצי. באמצעות הקשר הישיר והבלתי אמצעי עם מאות מעסיקים, בוחנת אלפנאר בכל רגע נתון את צרכי כח האדם של המעסיקים ומאתרת פערים וחוסרים בעובדים מקצועיים. על בסיס זה, מגבשת החברה אסטרטגיית הכשרות מקצועיות ותוכנית פעולה לאיתור, הכשרה והשמה של כח אדם מוכשר במקומות הנדרשים.

מצד המשתתפים, ההכשרות המקצועיות המוצעות על ידי אלפנאר הן המפתח להתפתחות וקידום בעבודה. כחלק מתהליך ההכוון ובניית תוכנית עבודה לכל המשתתפים, נבחנות יכולותיהם, כישוריהם ונטיותיהם התעסוקתיות בכדי להתאים להם מסלול שיאפשר קבלה לעבודה בטווח קצר והתפתחות מקצועית ותעסוקתית בטווח הארוך.

השילוב של הבנת המשתתפים ויכולותיהם יחד עם הבנת שוק התעסוקה וצרכיו, מאפשרים לאלפנאר לשלב משתתפים בהכשרה מוכוונת תעסוקה. כלומר, הכשרה שבסיומה, לרוב רובם של המשתתפים תימצא תעסוקה בתחום. בכך, פותרת אלפנאר בו זמנית את בעיית התעסוקה של המשתתף ובעיית מציאת אנשי מקצוע אצל המעסיק.

ההכשרות המקצועיות ממומנות  על ידי מרכזי ריאן ומוצעות למשתתפים ללא עלות.