מכאן אפשר רק לצמוח

מרכזי ריאן – מתוך החברה הערבית ולמען החברה הערבית.
מגוון שירותים למשתתפים בליווי אישי ומקיף.

מרכז ריאן אלקאסום

מנהל המרכז: מחמד אבו עשיבה

מרכז ריאן אלקסום הינו מרכז חדש שנפתח ב-2015. המרכז נותן מענה לישובי המועצה האזורית אלקסום, וממוקם האום בטין. למרכז ארבע שלוחות הנותנות מענה לישובים לא מוכרים בסביבה. סך הכל, משרת המרכז האוכלוסייה של כ-43,000 נפש הממוקמים על ציר באר שבע צומת שוקת ערד ובישוב תרבין מזרחית לרהט. 

צוות המרכז מטפח קשר עם המועצה האזורית, מוסדות חינוך באזור ועוד שותפים רלוונטים על מנת להגיע למשתתפים חדשים ולשרת משתתפים קיימים. נדבך משמעותי בפעילות המרכז הוא בניית קשר משמעותי עם האוכלוסייה בישובים. הקשר מתבצע ע"י מפגשים וביקורים בקרב האוכלוסייה, מפגשי חשיפה ופגישות עם אנשי מפתח ובעלי השפעה באזור.

הישובים אותם משרת המרכז

 • אום בטין
 • אלסייד
 • מולדה
 • כוחלה
 • מכחול
 • דרגיאת
 • תרבין

שלוחות המרכז (בהן יש רכז מטפל)

 • אום בטין
 • מולדה
 • דריגאת
 • תרבין

בעלי תפקידים במרכז:

 • מוחמד אבו עשיבה – מנהל המרכז
 • אבתסאם אבו עליון – עובדת סוציאלית קהילתית
 • בסמה אלסאנע – רכזת פרט קהילתית אום בטין
 • אסלאם אלסאנע – רכז פרט קהילתית מולדה אלאטרש
 • סחר אבו כף – נתבת

כתובת המרכז: אום בטין

שעות פעילות:

ימים א-ה 08:00-16:00

מפת הגעה: