מכאן אפשר רק לצמוח

מרכזי ריאן – מתוך החברה הערבית ולמען החברה הערבית.
מגוון שירותים למשתתפים בליווי אישי ומקיף.

מרכז ריאן נצרת

מנהלת המרכז: רים זועבי אבו אסחאק

המרכז בהקמה. יפתח לקהל באוקטובר 2015