הכשרות מקצועיות – היתרון היחסי שלך

ההדרכות וההכשרות המקצועיות מעניקות הכלים להשתלבות בעולם העבודה ומקצוע מוכר לקידום והצלחה.

הדרכות והכשרות

הכשרה מוכוונת השמה: המפתח לקידום והצלחה

בכניסתם למרכזי ריאן עוברים המשתתפים תהליך הכוון תעסוקתי מעמיק הכולל בחינת יכולות, כישורים, ונטיות תעסוקתיות. במפגשים אלו נבנה עבורם מערך ליווי והכשרה אישי המתייחס לפערים והחסמים האישיים של כל משתתף ומתאר תוכנית פעולה ספציפית לפיתוח וקידום אישי. חלק מרכזי בתוכנית מוקדש להקניית כישורים להתמודדות עם עולם העבודה ובמידת הצורך, הכשרה מקצועית מוכוונת תעסוקה. למשתתפים מוצעים מספר מסלולי לימודים:

  • כישורי יסוד – כוללים קורסים בעברית תעסוקתית, הכרות עם עולם בעבודה, ומחשבים, ומיועדים להעניק למשתתפים כלים בסיסיים להתמודדות עם עולם העבודה.
  • הכשרות מקצועיות – הכשרות המבוצעות במכללות מאושרות ומקנות למשתתפים תעודת מקצוע.
  • הכשרות פרטניות –יציאה ללימודים באופן אישי להכשרות מקצועיות באמצעות וואוצ'ר למימון הלימודים.
  • ייחודיות ההכשרות המקצועיות המופעלות באלפנאר היא בכך שהן מבוצעות בשיתוף עם מעסיקים ולפי דרישותיהם וצרכיהם הספציפיים. אלפנאר מאגמת צרכי כח אדם אצל מספר מעסיקים ופותחת הכשרה מתאימה או במידת הצורך, פותחת הכשרה יעודית עבור המעסיק. בנוסף, לאלפנאר היכולת לממן הכשרה אישית (באמצעות וואוצ'רים) למשתתפים לפי דרישת מעסיק והמשתתף. כתוצאה מכך, הכשרות אלפנאר מאופיינות באחוז השמה גבוהה של בוגריהם.

הדרכות כישורי יסוד וההכשרות מתבצעות באמצעות מורים מהטובים בארץ ובמיטב המכללות בישראל תחת פיקוח ואישור של משרדי הממשלה הרלוונטיים. כתוצאה, לבוגרי ההכשרות המקצועיות ניתנות תעודות רשמיות המאפשרות עבודה מכובדת מחד, וניידות בין מקומות עבודה מאידך.

ההכשרות באלפנאר ניתנות למשתתף ללא כל עלות.