אלפנאר – לקידום תעסוקת ערבים בישראל

מובילים לפיתוח והעצמת כוח העבודה בחברה הערבית. פורצים חסמים ומיצרים עם הקהילה העסקית הזדמנויות עבודה חדשות.

משרד הכלכלה

משרד הכלכלה, המטה לשילוב האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית בתעסוקה

המטה פועל  לקידום התעסוקה בקרב גברים ונשים מהחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, מתוך הבנת החסמים העומדים בפני חברה זאת, בין היתר: מגורים בישובים בהם היצע העבודות קטן, מיעוט רשתות לסיוע בחיפוש ומציאת משרות, העדר תחבורה ציבורית, צורך ואילוץ משפחתי של הנשים להישאר בבית ולשמור על הילדים, ועוד.

בהתאם לכך, המטה מפעיל תכניות ייחודיות, שמטרתן מתן כלים למיגור אי השוויון ולטיפול בחסמים העומדים בפני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית בכניסתם לשוק העבודה, החל בתמיכה בהכשרות מקצועיות, הפעלת תכניות לעידוד התעסוקה ברמה המקומית, בשיתוף ותיאום עם הרשויות המקומיות הערביות, תמיכה בפתיחתם והרחבתם של מעונות יום וצהרונים לעידוד תעסוקת נשות המגזר, תכניות לעידוד יזמות עסקית נשית ועוד מגוון פרויקטים הדורשים ליווי לאורך כל הדרך.

המטה פועל בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1994, מיום ה-15.7.2010, אשר קבעה יעדי תעסוקה עבור גברים ונשים מהחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית:

  • העלאת שיעור ההשתתפות של גברים מהאוכלוסייה הערבית בשוק העבודה:

עבור גברים בגילאי 20-24, מ – 54.2% בשנת 2010 ל – 65% עד שנת 2020
עבור גברים בגילאי  25-64  מ – 70.7% בשנת 2010 ל – 78% עד שנת 2020.

  • העלאת שיעור ההשתתפות של נשים מהאוכלוסייה הערבית בשוק העבודה:

עבור נשים בגילאי 20-24, מ – 22.6% בשנת 2010 ל – 42% עד שנת 2020
עבור נשים בגילאי  25-64  מ – 26.6% בשנת 2010 ל – 41% עד שנת 2020.

  • העלאת שיעור ההשתתפות של כלל האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית בשוק העבודה: מ – 71.2% בשנת 2010 ל–76.5% עד שנת 2020.

 מרכזי הכוון תעסוקתיים

המרכזים נבנו בשיתוף עם ג'וינט ישראל, במטרה להוות "One Start Shop" לבלתי מועסקים הנמצאים מחוץ לעולם העבודה.

המרכזים מספקים: שירותי הכוונה ויעוץ תעסוקתי, הכשרה והכוונה להשלמת השכלה ולהשכלה גבוהה, הכנה לעולם העבודה והשמה הולמת וליווי תעסוקתי לאורך זמן.

תכניות נוספות

  • מסגרות לילדים – סבסוד, בינוי והטבות ייחודיות.
  • הכשרה מקצועית – הכשרה למבוגרים, נוער והנדסאים, כגון פרויקט אשבל.
  • מיזמי תעסוקה עם גופי מגזר שלישי – הסבה להייטק ונשים.
  • הסברה ואכיפה נגד העסקה פוגענית.
  • מסלול תעסוקה - סבסוד שכר למעסיקים.
  • פיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה.
  • יזמות עסקית.

פרטים נוספים על תכניות משרד הכלכלה ניתן למצוא באתר המשרד http://www.economy.gov.il