אלפנאר – לקידום תעסוקת ערבים בישראל

מובילים לפיתוח והעצמת כוח העבודה בחברה הערבית. פורצים חסמים ומיצרים עם הקהילה העסקית הזדמנויות עבודה חדשות.

ג'וינט ישראל-תב"ת

ארגון ג'וינט ישראל-תבת שואף להשפיע על כמיליון איש בישראל לצאת ממעגל העוני באמצעות הצטרפות וקידום בעולם התעסוקה. עד כה השפיעו בג'וינט ישראל-תבת על כ- 100,000 איש ובכך מסייע הארגון באופן ישיר לשינוי מפת התעסוקה בארץ.

ג'וינט ישראל-תבת (תנופה בתעסוקה) הינה שותפות בין ג'וינט ישראל וממשלת ישראל לפיתוח שירותים חברתיים אשר יסייעו ליציאה ממעגל העוני על ידי שילוב וקידום בתעסוקה. מאז הקמת השותפות בשנת 2006, השפיעו תכניות ג'וינט ישראל-תבת  על כ-100,000 איש בהם נשים וגברים מהחברה החרדית, החברה הערבית, אנשים עם מוגבלות, עולים, צעירים חסרי עורף תעסוקתי ועוד.

בג'וינט ישראל-תבת מתמקדים בפיתוח שירותים בשלושה היבטים: שילוב בעבודה באמצעות הגברת המסוגלות התעסוקתית, התמדה בעבודה ויציבות תעסוקתית לאורך זמן, פיתוח אופק תעסוקתי ומוביליות חברתית.

תכניות ג'וינט ישראל-תבת מקנות למשתתפים השלמת השכלה והכשרה מקצועית, מסייעות בהשמתם בעבודה ומלוות אותם לאורך כל הדרך. הן עוזרות לאוכלוסיות היעד להתגבר על חסמים משפחתיים, חברתיים ותרבותיים ולשנות את היחס שלהן לעבודה. התכניות מתבצעות בשיתוף עם המעסיקים כדי לשפר את יכולת ההשתכרות וסיכויי הקידום של המשתתפים. זאת לצד שיתוף פעולה הדוק עם כלל הגורמים הפועלים כיום בישראל הנוגעים לתחום התעסוקה במגזרים השונים - הציבורי, הפרטי והשלישי.

 

למידע נוסף נין לפנות לאתר ג'וינט ישראל-תב"ת http://www2.jdc.org.il/tevet