אלפנאר – לקידום תעסוקת ערבים בישראל

מובילים לפיתוח והעצמת כוח העבודה בחברה הערבית. פורצים חסמים ומיצרים עם הקהילה העסקית הזדמנויות עבודה חדשות.

קשרי משקיעים

אלפנאר הוקמה על ידי ג'וינט ישראל-תב"ת כתוצאה מיזמה של משרד הכלכלה ומשרד ראש הממשלה. מימון התוכנית התאפשר באמצעות החלטות ממשלה וכן באמצעות השקעה משמעותית מקרן יד הנדיב הפעילה גם במועצת המנהלים של החברה.

אלפנאר בוחנת אפשרות שילוב משקיעים נוספים בפעילותה אם לצורך פעילותה מרכזית או לצורך פרויקטים חדשים. לפניות בנושא, נא לשלוח מייל ל: alfanar@ec4u.org.il