הכשרות מקצועיות – היתרון היחסי שלך

ההדרכות וההכשרות המקצועיות מעניקות הכלים להשתלבות בעולם העבודה ומקצוע מוכר לקידום והצלחה.

הכוון תעסוקתי

הכוון אישי בהתאם לנטיותיו ויכולותיו של המשתתף, לתעסוקה ו/או הכשרה מוכוונת השמה הוא המפתח לקידום והצלחה

מטרת תהליך ההכוון התעסוקתי המתקיים במרכזי ריאן היא סיוע לכל משתתף ומשתתפת לגבש תוכנית לשילוב בשוק העבודה. הדבר נעשה  תוך התאמת מספר אלמנטים: הנטיות התעסוקתיות, הכישורים, שיקולים ודרישות של שוק העבודה. בתהליך הליווי וההכוון תעסוקתי איש הצוות בריאן מסייע למשתתף להכיר ולזהות אלמנטים אלו, להתאימם יחד ולהגדיר כיווני פעולה יעילים  על מנת לקדם את השתלבותו בשוק העבודה.

איתור נטיות תעסוקתיות נעשה על בסיס המודל של  החוקר ג'ון הולנד אשר פיתח תיאוריה הקושרת נטיות אישיותיות עם בחירת קריירה. ההנחה המרכזית של התיאוריה טוענת  כי קיים קשר גומלין בין האישיות ובין הסביבה, כך שאנשים נמשכים לסביבות התואמות את הנטיות האישיות והמקצועיות שלהם. אנשים יהיו בעלי שביעות רצון ויצליחו בעבודתם כאשר תהיה הלימה בין הנטייה שלהם לסביבת העבודה. הולנד מבחין בין שלוש טיפוסי אישיות ושש סביבות תעסוקתיות. איתור הנטיות נעשה בפגישות אישיות עם המשתתף/ת ובאמצעות מספר כלים וביניהם: בחירת שלוש טיפוסי האישיות של הולנד, מבדקים ממוחשבים, כתיבת חזון תעסוקתי ועוד.

איתור הכישורים המקצועיים נעשה כחלק מתהליך הליווי של המשתתף/ת ע"י רכז ריאן ומושג באמצעות שאלות, בחינת ההיסטוריה האישית של המשתתף/ת כמו גם פירוק הצלחות העבר ותחומי העיסוק היום.

תהליך הגדרת השיקולים בבחירת מקצוע נעשה באמצעות מיפוי, בחירה ודירוג של שיקולים, קרי אותם גורמים דומיננטיים עבור המשתתף, ובחינה כיצד הם באים לידי ביטוי במשרות השונות.

חשוב לציין כי חיבור של כל הגורמים הללו ביחד נעשה כחלק מהפגישות האישיות בין המשתתף/ת לרכזים בריאן במטרה לחבר בין צרכי המשתתף/ת לבין צרכי ודרישות שוק העבודה המקומי. כמו כן, מדובר על תהליך ליווי מתמשך בו נבחנות ההחלטות בכל שלב ובמידת הצורך, מתבצע שינוי של תכנית העבודה.

חלק מהמשתתפים מגיעים למרכזי ריאן עם ידיעה והתכווננות  לתחומי הכשרה מסוימים ואילו לאחרים ההפניה להכשרה מקצועית נעשית כחלק מבניית תכנית לפיתוח קריירה. בשני המקרים בחירת ההכשרה המקצועית עם המשתתף נעשית לאחר הכרות מעמיקה ולאחר בירור של נטיות תעסוקתיות וכישורים כמו גם מידת המחויבות, הרצינות  והיכולת של המשתתף להתחייב להכשרה לאורך זמן.