מכאן אפשר רק לצמוח

מרכזי ריאן – מתוך החברה הערבית ולמען החברה הערבית.
מגוון שירותים למשתתפים בליווי אישי ומקיף.

מרכז ריאן זרזיר-שיבלי

מנהל המרכז: מאלכ חילף

מרכז זרזיר-שיבלי משרת אוכלוסיה כוללת של כ-40,000 תושבים מהחברה הבדואית בצפון. המרכז מורכב משני אשכולות: בית זרזיר ושיבלי. 

למרכז מאות משתתפים פעילים, רובן נשים בחתך גילאים 18 עד 35, המטופלים באמצעות צוות רכזות הפרט, ההכשרות, וקשרי מעסיקים. פעילות זו מניבה תוצאות מרשימות כאשר עד כה קרוב ל-60% מהמשתתפים בתוכנית מצאו פתרונות לצרכיהם באמצעות השמה בעבודה או ביציאה להכשרה מקצועית מותאמת.

הישובים אותם משרת המרכז:

 • בסמת טבעון
 • כעביה טבאש חג'אג'רה
 • בית זרזיר
 • מועצה אזורית אל בטוף
 • שיבלי אום אלגנם
 • בועינה נוגידאת

בעלי תפקידים במרכז:

 • מאלכ חילף – מנהל המרכז
 • רהאם סעדי – מקדמת תעסוקה, בסמת טבעון
 • רים חג'אג'רה – מקדמת תעסוקה, כעביה טבאש חגאגרה
 • כארם עיאדאת – מקדם תעסוקה, בית זרזיר
 • וההבי פלאח – מקדם תעסוקה, מעוצה אזורית אל בטוף
 • נרגס שיבלי – מקדמת תעסוקה, שיבלי אם אלגנם
 • סנא נוגידאת – מקדמת תעסוקה, בועינה נוגידאת

כתובת המרכז: חג'אג'רה – כעביה טבאש

שעות פעילות: 08:00 עד 14:00