מכאן אפשר רק לצמוח

מרכזי ריאן – מתוך החברה הערבית ולמען החברה הערבית.
מגוון שירותים למשתתפים בליווי אישי ומקיף.

מרכז ריאן אשכול משגב

מנהל המרכז: ויסאל חוגיראת

מרכז ריאן לאשכול משגב הוקם ביולי 2013 ומשרת כ-20,000 תושבים מהחברה הבדואית בצפון הארץ. המרכז משרת מאות פונים המחפשים להתקדם כלכלית והכשרתית. בנוסף, עובד המרכז עם מעסיקים כדי לפתח הזדמנויות תעסוקה חדשות עבור המשתתפים. למשל, בעקבות בקשת המרכז, פתחה חברת באבקום קו הסעות למרכז שירות טלפוני של החברה במגדל העמק, אשר מעסיק רבים מהמשתתפים מביר אל מכסור.

המרכז פותח אפשרויות למשתתפים רבים ועד כה, קרוב ל-70% מהמשתתפים הפעילים במרכז הושמו בעבודה או יצאו להכשרה מקצועית מותאמת.

הישובים אותם משרת המרכז:

  • ביר אל מכסור
  • טובא זנגריה
  • הישובים הבדואים במועצה אזורית משגב: דמיידה, חוסנייה, כמאנה, סלמה ,ראס אלעין,ערב אלנעים

בעלי תפקידים במרכז:

  • ויסאל חגיראת, מנהל אשכול
  • שימאא טאעון, מקדמת תעסוקה- ביר אל מכסור
  • אריג הייב, מקדמת תעסוקה-טובא _זנגריה
  • מרווה סואעד, מקדמת תעסוקה- ישובים בדואים משגב

כתובת השלוחות:

ביר אל מכסור,  בניין מטה ריאן
טובא זנגריה, בניין המתנ"ס
משגב – נא להתקשר ל-04-612-4608 לתאום

שעות פעילות:

ביר אל מכסור    08:00-16:00
טובא-זנגריה      08:00-14:00
יישובי משגב      08:00-16:00. נא להתקשר ל-04-612-4608 לתאום