אלפנאר – לקידום תעסוקת ערבים בישראל

מובילים לפיתוח והעצמת כוח העבודה בחברה הערבית. פורצים חסמים ומיצרים עם הקהילה העסקית הזדמנויות עבודה חדשות.

קרן יד הנדיב

יד הנדיב שמה לה למטרה יצירת משאבים לשם קידום ישראל כחברה דמוקרטית, תוססת ובריאה המחויבת לערכים יהודיים ולשוויון הזדמנויות למען כל תושביה, וזאת על מנת להמשיך ולפתח את המסורת הפילנתרופית של משפחת רוטשילד.

 יד הנדיב פועלת בישראל מטעם נאמנויות של משפחת רוטשילד. שורשיה של הקרן נטועים במורשתו של הברון אדמונד דה-רוטשילד להתחדשות החיים היהודים בארץ ישראל החל ממחצית המאה ה-19. הקרן עוצבה במתכונתה הנוכחית ב- 1958 ומאז פועלת בהכוונתה של ועדה מייעצת - וכיום חבר נאמנים - בהנהגתם של בני משפחת רוטשילד. הוועדה מסתייעת בהמלצותיו של צוות שמשרדיו בירושלים, ותפקידו לאתר הזדמנויות ייחודיות הנותנות מענה חדשני לצרכים חיוניים של החברה הישראלית.

 עם הפרויקטים של הקרן אפשר למנות את בניית משכן הכנסת ובית המשפט העליון בירושלים; הקמתם של המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח), המכון הישראלי ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית, הטלוויזיה החינוכית הישראלית, המרכז למוסיקה ירושלים, האוניברסיטה הפתוחה, כפר הנוער מנוף, הקרן לבריאות וסביבה, והמכון הישראלי למנהיגות בית ספרית (אבני ראשה); וחלוקת מלגות ופרסים על-שם רוטשילד.

תחומי התמקדות

כיום מתמקדת הקרן במתן מענקים בתחומי החינוך, הסביבה, המצוינות האקדמית והחברה הערבית. הקרן מממנת את פעילות פארק הטבע וגני הזיכרון ברמת הנדיב – מקום קבורתם של הברון אדמונד והברונית אדלייד דה רוטשילד, ומשתפת פעולה עם הספרייה הלאומית בתכנון ספרייה משוכללת הראויה למדינת ישראל של המאה ה-21.