אלפנאר – לקידום תעסוקת ערבים בישראל

מובילים לפיתוח והעצמת כוח העבודה בחברה הערבית. פורצים חסמים ומיצרים עם הקהילה העסקית הזדמנויות עבודה חדשות.

מועצת המנהלים

שאוקי ח'טיב, יו"ר אלפנאר

עימאד תלחמי, מייסד ויו"ר באבקום סנטרס

אריאל וייס, מנכ"ל קרן יד הנדיב

שורוק אסמאעיל, מנהלת תחום חברה ערבית, קרן יד הנדיב

יוסף (יוסי) תמיר, מנכ"ל ג'וינט ישראל 

ד"ר סיגל שלח, מנכ"לית ג'וינט ישראל-תבת