אלפנאר – לקידום תעסוקת ערבים בישראל

מובילים לפיתוח והעצמת כוח העבודה בחברה הערבית. פורצים חסמים ומיצרים עם הקהילה העסקית הזדמנויות עבודה חדשות.

צור קשר

אלפנאר (חל"צ)
קריית מדע 5 (הר חוצבים), ת.ד 45395
ירושלים 9145101
טל. 02-547-4170 | פקס 02-547-4199|  info@alfanar.org.il

טופס יצירת קשר