אמתיאז ממשיכה את הרצף של בניית קריירה ופיתוח אופק תעסוקתי למשתתפים. התוכנית עוזרת למשתתפים להשתלב באקדמיה במקצועות הדרושים במשק על מנת לבנות מסלול קריירה ולפתוח...

שותפים לעשייה