תעש מערכות ומרכזי ריאן ואלפנאר החלו בפרויקט משותף במטרה לשלב בצורה משמעותית את בני העדה הדרוזית והצ'רקסית בארגון היציב והמבטיח...תעש מערכות ומרכזי ריאן ואלפנאר החלו בפרויקט משותף במטרה לשלב בצורה משמעותית את בני העדה הדרוזית והצ'רקסית בארגון היציב והמבטיח...תעש מערכות ומרכזי ריאן ואלפנאר החלו בפרויקט משותף במטרה לשלב בצורה משמעותית את בני העדה הדרוזית והצ'רקסית בארגון היציב והמבטיח...תעש מערכות ומרכזי ריאן ואלפנאר החלו בפרויקט משותף במטרה לשלב בצורה משמעותית את בני העדה הדרוזית והצ'רקסית בארגון היציב והמבטיח...

שותפים לעשייה